None

Modern Uygarlığı Romanlardan Okumak

Edebiyat eserleri, yazıldıkları dönemin ruhunu kendi özgün tarihsel ve toplumsal koşulları içinde, insan deneyiminden hareketle anlamayı sağlamaları bakımından büyük önem taşırlar. 

Bu seminerde, edebî eserlerle ilişki kurmanın yollarına dair bir girişin ardından bugün içinde yaşadığımız modern uygarlığın oluşum sürecini, klasikleşmiş eserler yardımı ve dolayımıyla birlikte okuma imkanı bulacağız.