#Atölye #Seminer
Akademi Seminerleri 2023-2024
06 Ekim 2023
Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Dün, bugün ve yarın arasında bir bağ kurarak; dünü unutmadan bugünden yarına hazır olmak için Akademi seminerlerimizde buluşuyoruz.

Başvuru Linki

Dün, bugün ve yarın arasında bir bağ kurarak; dünü unutmadan bugünden yarına hazır olmak için Akademi seminerlerimizde buluşuyoruz.

PROF. DR. İSMAİL COŞKUN

Modern Toplum, Devlet, Siyaset: Avrupa’yı Okumak

Bu ders dizisinde modern toplum ve devletin biçimlenme dinamikleri etrafında çağdaş uygarlığın coğrafyası olarak Avrupa’nın öyküsü ele alınacaktır.

Ulus Devletler, farklı modernlik deneyimleri, sanayi devrimi ve kaynakları, siyasi ve toplumsal gerilimler, modern uygarlığın yıkıcı başarısı, Avrupa krizleri, sınıf savaşları ders dizisinde yer alacak başlıkların bazısını oluşturmakta.

1.Bildiğimiz dünyanın sonu, Avrupa Ortaçağının Günbatımı

 1. Altın, baharat, yeni dünyalar yeni deneyimler: İspanyol ve Portekiz yükselişi
 2. İngiliz Tecrübesi: modernliğin kurucu coğrafyası
 3. Rafine Sömürgecilik: Uçan Hollandalı efsanesi
 4. Fransız Paradoksu: Fransız tecrübesinin kendine özgülükleri
 5. Fransız İhtilali, Napolyon ve Avrupa
 6. Sanayi Devrimi ve Kaynakları
 7. Milliyetçilik
 8. Sınıf Savaşları ve Sosyalizm
 9. Şarkiyatçılık
 10. Modernliğin Siyasi Krizi: Paylaşım Savaşları
 11. Modern Toplum ve Devlet: Kurumlaşma Dinamikleri
 12. Ters Ütopyalar ve Modern Toplum
 13. Avrupa Krizleri

 

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Romanlarla Avrupa’nın Öyküsü

Edebiyat eserleri, yazıldıkları dönemin ruhunu kendi özgün tarihsel ve toplumsal koşulları içinde, insan deneyiminden hareketle anlamayı sağlamaları bakımından büyük önem taşırlar. Böylece olay örgülerinin ve ana karakterlerinin ötesinde o döneme ait toplumsal dinamikleri, anlam haritalarını ve düşünme biçimlerini, siyasal dönüşümlerin insan hayatında anlaşılma ve tecrübe edilme deneyimini de içeren çok yönlü bir bakış açısı sunarlar. Bu derste, edebî eserlerle ilişki kurmanın yollarına dair bir girişin ardından bugün içinde yaşadığımız modern uygarlığın oluşum sürecinin, klasikleşmiş eserler bağlamında okunması hedeflenmektedir. Dersler dönüşümlü olarak bir hafta konu anlatımı bir hafta okunan eserin tartışılması şeklinde ilerleyecektir.

 1. Bir Roman Nasıl Okunur?
 2. Modern Uygarlık ve Dünyanın Büyüsünün Bozulması
 3. Oscar Wilde – Canterville Hortlağı ve Nathaniel Hawthorne – Ateşe Verilen Dünya (PDF)
 4. Sanayi Devrimi
 5. Charles Dickens, Oliver Twist, Çev. Nihal Yeğinobalı, 13. bs. İstanbul: Can Yayınları, 2018.
 6. Sömürgecilik ve Beyaz Adamın Yükü
 7. Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği, Çev. Sinan Fişek, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
 8. I. Dünya Savaşı
 9. Erich Maria Remarque, Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Çev. Behçet Necatigil, İstanbul: Everest Yayınları, 2017.
 10. Dekolonizasyon
 11. Chinua Achebe, Parçalanma, Çev. Nazan Arıbaş Erbil, Ankara: İthaki Yayınları, 2019.
 12. Tarihin Öznesi Olarak Kadın
 13. Virgina Woolf, Kendine Ait Bir Oda, Çev. İlknur Özdemir, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları, 2016.
 14. 29 Bunalımı
 15. John Steinbeck, Gazap Üzümleri, Çev. Belkıs Dişbudak, 4. Bs., İstanbul: Sel Yayıncılık, 2015.
 16. İspanyol İç Savaşı
 17. Javier Cercas, Salamina Askerleri, Çev. Gökhan Aksay, İstanbul: Jaguar Kitap, 2013.
 18. II. Dünya Savaşı
 19. Kazuo Ishiguro, Günden Kalanlar, Çev. Şebnem Susam-Saraeva, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.
 20. Gençliğin Bunalımı
 21. Jerome David Salinger, Çavdar Tarlasında Çocuklar, Çev. Coşkun Yerli, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.

İleri Okumalar: Victor Hugo-93 İhtilali, Thomas Hardy-Tess, Charles Dickens-İki Şehrin Hikayesi, Elizabeth Gaskell-Cranford, Emile Zola-Germinal, Johann Wolfgang Von Goethe-Faust, Thomas Mann-Büyülü Dağ (I-II) Ernest Hemingway-Çanlar Kimin İçin Çalıyor?, Thomas Keneally-Schindler’in Listesi, André Malraux-Umut, Louis-Ferdinand Céline-Gecenin Sonuna Yolculuk, Kazuo Ishiguro-Öksüzlüğümüz.

 

SALİH ÜNÜVAR 

Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak

Edebiyat eserleri, anlattıkları dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına, değişimlerine yer verirler ve sadece yazıldıkları döneme değil aynı zamanda geleceğe de seslenirler. Bu açıdan edebi eserler geçmişi ve günümüzü anlamada, kendimize ve çevremizde olan bitenlere farklı açılardan yaklaşmayı sağlamada oldukça işlevsel metinlerdir. Bu seminer dizisinde roman, hikâye ve tiyatro gibi edebiyat eserleri üzerinden Kurtuluş Savaşı, Erken Cumhuriyet Dönemi, kırdan kente göç gibi bazı dönemlere, olaylara ve temalara odaklanılmaktadır. Katılımcıların haftalık okumaları yapması ve eserlerin anlattıkları dönemin ve olguların birlikte değerlendirilmesi, okuyucuların Türkiye tarihi ile edebi eserler üzerinden bağ kurması hedeflenmektedir.

1. TÜRK EDEBİYATINA GENEL BAKIŞ
2. Tanzimat Dönemi & Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı: Şinasi, Şair Evlenmesi
3. Milli Edebiyat & Fecr-i Ati Dönemi Türk Edebiyatı: Ömer Seyfettin, Efruz Bey
4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
5. 20. YÜZYILIN BAŞINDA İMPARATORLUK VE 1. DÜNYA SAVAŞI
6. Savaşın Mirası: İrfan Orga, Bir Türk Ailesinin Hikayesi
7. Kurtuluş Savaşı: Tarık Buğra, Küçük Ağa
8. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ
9. Kurtuluştan Yol Ayrımı’na: Kemal Tahir, Kurt Kanunu
10. Bir Muhalefet Partisi Kurma Denemesi: Serbest Cumhuriyet Fırkası: Tarık Buğra, Yağmur Beklerken
11. Ankara’dan İnsan Manzaraları: Memduh Şevket Esendal, Ayaşlı ile Kiracıları
12. Bir Ütopya Olarak Ankara: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara
13. Doğu-Batı Meselesi: Peyami Safa, Fatih-Harbiye
14. Toplumsal Hayattan Gerçekçi Kesitler: Sabahattin Ali, Kağnı, Ses ve Esirler
15. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI HİKAYEMİZ: KIR, KENT VE GÖÇ
16. Köyün Hali: Mahmut Makal, Bizim Köy
17. Köy Enstitüleri: Kemal Tahir, Bozkırdaki Çekirdek
18. Tarımda Makineleşme: Yaşar Kemal, Hüyükteki Nar Ağacı
19. Taşı Toprağı Altın Şehir: Orhan Kemal, Gurbet Kuşları
20. Sarı Mercedes: Adalet Ağaoğlu, Fikrimin İnce Gülü
21. Kalıcı mıyız?: Mustafa Kutlu, Yokuşa Akan Sular
22. İstanbul’un Dönüşümü: Orhan Pamuk, Kafamda Bir Tuhaflık
23. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI HİKAYEMİZ: DARBE VE DEMOKRASİ SARKACINDA TÜRKİYE
24. Kore’den 27 Mayıs’a: Attila İlhan, Yaraya Tuz Basmak
25. Deli Deli Küpeli: Cevat Fehmi Başkut, Buzlar Çözülmeden
26. 12 Mart-1: Füruzan, Kırk Yedi’liler
27. 12 Mart-2: Emine Işınsu, Sancı
28. 1990’ların Siyasi Atmosferi: Orhan Pamuk, Kar

*Etkinliğe başvuru yapmanız durumunda Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezine üyeliğiniz gerçekleşecektir*.

GALERİ
Etkinlik İle İlgili Görseller
06
EKM
Cuma
17:00
KONUM
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
KONUKLAR
Prof. Dr. İsmail CoşkunŞeyda Sevde TunçbilekSalih Ünüvar
Başvuru Linki
BENZER ETKİNLİKLER
Diğer ekinliklerimize de göz gezdirin!

Zeytinburnu Belediyesi olarak bizler, siz gençlerimizin yeteneklerine ve kararlarına her zaman değer vermekteyiz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz sizleri doğru yönlendirmeyi ve bu yolda sizlere imkânlar sunmayı daima boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz...Devamını Oku