Haberler

XX.YÜZYIL AVRUPA TARİHİ

XX.YÜZYIL AVRUPA TARİHİ

Bu derste Eric Hobsbawm’ın “aşırılıklar çağı” olarak nitelediği, I. Dünya Savaşı ile başlayıp Soğuk Savaş’ın sonuna kadarki tarihsel süreç siyasi, ekonomik ve toplumsal çerçevede ele alınacaktır. Ders kapsamında katılımcıların XX. yüzyıl siyasi tarihi ile ilgili genel bilgi birikimine sahip olmaları, uluslararası ilişkileri okumaya izin verecek kavramsal araçları edinmeleri ve bu gelişmeleri makro ve mikro düzeyde yorumlayabilecek düzeye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır. Dersin sonunda katılımcılar, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Bağımsızlık Hareketleri ve Soğuk Savaş gibi 20. yüzyılın önemli siyasi gelişmelerinin yanı sıra 29 Bunalımı, Keynesci ekonomi modeli, neoliberalizm gibi iktisadi, baby-boom, tüketim kültürünün gelişmesi, öğrenci hareketleri, küreselleşme, sanat ve moda akımları gibi toplumsal dönüşümler hakkında da genel bir birikime sahip olacaktır. Belirtilen konu başlıklarının her birinin geldiği son noktada, uluslararası siyasetin bir aktörü olan Türkiye’nin bu gelişmelerden ne şekilde etkilendiği, bunlara ne tür cevaplar ürettiği ya da karşısında nasıl pozisyon aldığı konusunda tartışma yürütülecektir.

“XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi” seminerlerini Şeyda Sevde TUNÇBİLEK verecektir.

  1. Hafta: Sanayi Devrimi ve Modern Devlet (01 Ekim 2022)
  2. Hafta: Uluslar, Devletler ve Milliyetçilikler (1815-1914)                 (08 Ekim 2022)
  3. Hafta: Dünya Savaşı’nda Avrupa ve Ortadoğu: Taraflar, Cepheler (15 Ekim 2022)
  4. Hafta: Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu ve Millî Mücadele Dönemi (22 Ekim 2022)

Ekim 1 / 8 / 15 / 22 Cumartesi 10.00

*Çevrimiçi Seminer*

DİĞER HABERLER
Diğer haberlere de göz gezdirin!

Zeytinburnu Belediyesi olarak bizler, siz gençlerimizin yeteneklerine ve kararlarına her zaman değer vermekteyiz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz sizleri doğru yönlendirmeyi ve bu yolda sizlere imkânlar sunmayı daima boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz...Devamını Oku