Akademi Seminerleri

BAŞVUR
ÖNE ÇIKAN Akademi Seminerleri ETKİNLİKLERİ
Henüz tamamlanmamış etkinliklerimize göz atın!
04
EKM
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Kavramlar ve Anlamlar
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
08
EKM
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Doğu Nedir, Batı Nedir?
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
08
EKM
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Tarih İçerisinde Anadolu
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
09
EKM
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: Uluslar, Devletler ve Milliyetçilikler
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
09
EKM
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: Türk Edebiyatına Genel Bakış
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
11
EKM
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Antik Dünyada Sosyal Yapı
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
15
EKM
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Doğu Nedir, Batı Nedir?
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
15
EKM
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Uzak ve Yakın Tarih-Asya
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
16
EKM
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: I. Dünya Savaşı’nda Avrupa ve Orta Doğu
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
18
EKM
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Ortaçağ Dünyası
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
22
EKM
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Orta Doğu Neresi?
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
22
EKM
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Bozkır Toplumları ve Uygarlık Merkezleri
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
23
EKM
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ve Milli Mücadele Dönemi
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
23
EKM
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: Savaşın Mirası/Varlıktan Yokluğa, Yokluktan Kurtuluşa
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
25
EKM
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Halk Kavramının Doğuşu
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
30
EKM
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: İki Savaş Arası Dönemde Otoriter-Totaliter Rejimlerin Yükselişi
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
30
EKM
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: Erken Cumhuriyet Dönemi
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
01
KAS
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Sanatta Dönemlendirme
17:30
Çevrimiçi
05
KAS
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Çalınan Hafıza, Uydurulan Tarih
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
05
KAS
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Bozkır Toplumları ve Uygarlık Merkezleri
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
06
KAS
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: II. Dünya Savaşı’nda Avrupa
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
06
KAS
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: Ankara’dan İnsan Manzaraları
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
08
KAS
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Rönesans’tan Birleşik İtalya’ya
17:30
Çevrimiçi
12
KAS
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Gidenlerin Dönmediği Yer – Yemen
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
12
KAS
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Göçebe İmparatorlukları
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
13
KAS
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: Türkiye’den II. Dünya Savaşı’na Bakış
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
13
KAS
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: Bir Muhalefet Partisi Kurma Denemesi
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
15
KAS
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Hibrit Kültür Adası – İber
17:30
Çevrimiçi
19
KAS
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Feyruz’un Suriyesi
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
19
KAS
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Bozkır Toplumları ve Avrupa
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
20
KAS
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: Yeni Ulus Devletler ve Uluslararası Örgütler
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
20
KAS
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: 1950 Sonrası Hikayemiz – Köy, Kent ve Göç
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
22
KAS
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Kültür Savaşı
17:30
Çevrimiçi
26
KAS
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Kelimelerden Bir Vatan – Filistin
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
26
KAS
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Bozkır Toplumları ve Yakın Doğu
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
27
KAS
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: Soğuk Savaş
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
27
KAS
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: Bir Bahçe Kurmak
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
29
KAS
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Leh Sanatında Melankoli
17:30
Çevrimiçi
03
ARA
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Irak’ta Bir Kadın Oryantalist – Gertrude Bell
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
03
ARA
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Yakın Doğu’da Toplum ve Devlet
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
04
ARA
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
04
ARA
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: İstanbul’un Dönüşümü
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
10
ARA
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Arap Dünyasının Ortak Dili – Mısır
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
10
ARA
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Bir Uygarlık Tecrübesi Olarak İslamiyet
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
11
ARA
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: XX. Yüzyıl Türk Dış Politikasının Temel Başlıkları
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
11
ARA
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: Edebiyat ve Güncel Meseleler
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
17
ARA
#Seminer
Doğu-Batı Okumaları: Arapçanın Unutulduğu Yer – Cezayir
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
17
ARA
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Türkler, Yakın Doğu ve İslamiyet
18:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
18
ARA
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: “American Dream” ve Sovyet Modeli
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
18
ARA
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
20
ARA
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Kiev’den Petersburg’a Rus Sanatı
17:30
Çevrimiçi
24
ARA
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Anadolu’nun Türkleşmesi
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
25
ARA
#Seminer
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye: Soğuk Savaş Dönemi Uzay Yarışı
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
25
ARA
#Seminer
Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak: Milli Edebiyat Dönemi
13:15
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
27
ARA
#Seminer
Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2: Siyasetin Gölgesinde Sanat
17:30
Çevrimiçi
31
ARA
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Selçuklu Tecrübesi
17:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
08
OCA
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Haçlı Seferleri
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
15
OCA
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Bitinya Ucu-İlk Osmanlılar
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
22
OCA
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Osmanlı Devleti-Kuruluş Dinamikleri
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi
29
OCA
#Seminer
Uygarlıklar Arası İlişkiler: Bizans
12:00
Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Zeytinburnu Belediyesi olarak bizler, siz gençlerimizin yeteneklerine ve kararlarına her zaman değer vermekteyiz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz sizleri doğru yönlendirmeyi ve bu yolda sizlere imkânlar sunmayı daima boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz...Devamını Oku